Postup pri uplatnení mestského športového poukazu

1. Identifikácia majiteľa poukazu

V 1. kroku pre identifikáciu majiteľa poukazu zadajte identifikátor osoby, pre ktorú chcete vytvoriť poukaz. Identifikátor je rodné číslo člena bez lomky a bez medzier (napr. 9201012345) a vyhľadať osobu. Po zadaní správneho identifikátora sa otvorí 2. krok autorizácie majiteľa poukazu.


2. Autorizácia majiteľa poukazu

V 2. kroku je potrebná autorizácia majiteľa poukazu pomocou SMS. Vyplníte vašu emailovú adresu a telefónne číslo. Následne kliknete odoslať autorizačnú sms. Po odoslaní Vám príde autorizačná SMS so 6 miestnym kódom, ktorý zadáte a kliknete overiť autorizačný kód. Autorizácia majiteľa bola úspešná. Zobrazí sa vám informácia o osobe s poukazom. Na vašu emailovú adresu vám príde email s informáciou o autorizovaní majiteľa poukaz. Prechádzate ku 3. kroku.


3. Uplatnenie poukazu a výber príjimateľa

Po úspešnom 2. kroku autorizácie majiteľa poukazu nasleduje jeho uplatnenie a výber príjimateľa.
I. Podľa vašej voľby vyberte či chcete uplatniť celý poukaz jednej organizácii alebo po 50% dvom vybraným organizáciam.
II. Následne vyberiete oprávneného prijímateľa/prijímateľov zo zoznamu.
III. Po vašom výbere potvrdíte uplatnenie kliknutím na Uplatniť poukaz.
V tomto momente je poukaz uplatnený a vám príde na vašu emailovú adresu potvrdenie o uplatnení.