Titan Gym - registrácia trénujúceho člena

 

Kontaktné údaje trénujúceho člena
(resp. zákonného zástupcu, ak má člen menej ako 18 rokov)

- na zadaný email bude zasielaná všetka komunikácia z organizácie Titan Gym

Informácie o trénujucom členovi

Výber tréningu



Údaje o zákonnom zástupcovi
(vyplniť iba v prípade, ak má trénujúci člen menej ako 18 rokov)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa informácie o spracovaní osobných údajov a so spracovaním mojej podobizne na marketingové účely klubu Titan Gym

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s Klubovými pravidlami a Členským Titan Gymu a zaväzujem sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.

Potvrdzujem, že môj zdravotný stav/zdravotný stav môjho dieťaťa je dobrý a umožňuje absolvovanie tréningu s fyzickou záťažou