Titan Gym - registrácia trénujúceho člena

 

Kontaktné údaje trénujúceho člena
(resp. zákonného zástupcu, ak má člen menej ako 18 rokov)

- na zadaný email bude zasielaná všetka komunikácia z organizácie Titan Gym

Informácie o trénujucom členovi

Výber tréningu

{"id":"group","label":"V\u00fdber tr\u00e9ningu ","data":[{"value":7,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EBJJ\u003C\/span\u003E","children":[{"value":83,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EKvart\u00e1lne \u010dlensk\u00e9 (199\u20ac, 4 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":80,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EMesa\u010dn\u00e9 \u010dlensk\u00e9 (80\u20ac, 2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"}]},{"value":5,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EBox\u003C\/span\u003E","children":[{"value":86,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPokro\u010dil\u00ed kvart\u00e1lne \u010dlensk\u00e9 (199\u20ac, 4 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":84,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPokro\u010dil\u00ed mesa\u010dn\u00e9 \u010dlensk\u00e9 80\u20ac (2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":91,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EZa\u010diato\u010dn\u00edci 2 kvart\u00e1lne \u010dlensk\u00e9 (199\u20ac, 3 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":89,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003EZa\u010diato\u010dn\u00edci 2 mesa\u010dn\u00e9 \u010dlensk\u00e9 (80\u20ac, 2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"}]},{"value":9,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EKondi\u010dn\u00fd thajsk\u00fd box\u003C\/span\u003E","children":[{"value":112,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EKvart\u00e1lne \u010dlensk\u00e9 2 (199\u20ac, 3 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":110,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EMesa\u010dn\u00e9 \u010dlensk\u00e9 2 (80\u20ac, 2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"}]},{"value":50,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003EMix skup\u00edn a \u0161portov\u003C\/span\u003E","children":[{"value":97,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EKvart\u00e1lne \u010dlensk\u00e9 (270\u20ac, v\u0161etky tr\u00e9ningy)\u003C\/span\u003E"},{"value":95,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EMesa\u010dn\u00e9 \u010dlensk\u00e9 (120\u20ac, v\u0161etky tr\u00e9ningy okrem piatkovych)\u003C\/span\u003E"}]},{"value":6,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":4,"content":"\u003Cspan\u003EMMA\u003C\/span\u003E","children":[{"value":102,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPokro\u010dil\u00ed kvart\u00e1lne \u010dlensk\u00e9 (199\u20ac, 4 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":100,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPokro\u010dil\u00ed mesa\u010dn\u00e9 \u010dlensk\u00e9 (80\u20ac, 2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":106,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EZa\u010diato\u010dn\u00edci kvart\u00e1lne \u010dlensk\u00e9 (199\u20ac, 3 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":104,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003EZa\u010diato\u010dn\u00edci mesa\u010dn\u00e9 \u010dlensk\u00e9 (80\u20ac, 2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"}]},{"value":8,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":5,"content":"\u003Cspan\u003EThajsk\u00fd box \u003C\/span\u003E","children":[{"value":128,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPokro\u010dil\u00ed 1 kvart\u00e1lne \u010dlensk\u00e9 (199\u20ac, 4 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":126,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPokro\u010dil\u00ed 1 mesa\u010dn\u00e9 \u010dlensk\u00e9 (80\u20ac, 2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":133,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EPokro\u010dil\u00ed 2 kvart\u00e1lne \u010dlensk\u00e9 (199\u20ac, 4 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":131,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003EPokro\u010dil\u00ed 2 mesa\u010dn\u00e9 \u010dlensk\u00e9 (80\u20ac, 2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":139,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":4,"content":"\u003Cspan\u003EZa\u010diato\u010dn\u00edci 1 kvart\u00e1lne \u010dlensk\u00e9 (199\u20ac, 3 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":137,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":5,"content":"\u003Cspan\u003EZa\u010diato\u010dn\u00edci 1 mesa\u010dn\u00e9 \u010dlensk\u00e9 (80\u20ac, 2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":144,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":6,"content":"\u003Cspan\u003EZa\u010diato\u010dn\u00edci 2 kvart\u00e1lne \u010dlensk\u00e9 (199\u20ac, 3 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":142,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":7,"content":"\u003Cspan\u003EZa\u010diato\u010dn\u00edci 2 mesa\u010dn\u00e9 \u010dlensk\u00e9 (80\u20ac, 2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"}]},{"value":10,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":6,"content":"\u003Cspan\u003EThajsk\u00fd box detsk\u00e1 skupina\u003C\/span\u003E","children":[{"value":118,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EDeti kvart\u00e1lne \u010dlensk\u00e9 (180\u20ac, 2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"},{"value":115,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EDeti mesa\u010dn\u00e9 \u010dlensk\u00e9 (70\u20ac, 2 tr\u00e9ningy t\u00fd\u017edenne)\u003C\/span\u003E"}]}],"selectableIds":[80,83,84,86,91,95,97,100,102,104,106,110,112,115,116,118,119,126,128,131,133,137,139,142,144,89],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Údaje o zákonnom zástupcovi
(vyplniť iba v prípade, ak má trénujúci člen menej ako 18 rokov)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa informácie o spracovaní osobných údajov a so spracovaním mojej podobizne na marketingové účely klubu Titan Gym

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s Klubovými pravidlami a Členským Titan Gymu a zaväzujem sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.

Potvrdzujem, že môj zdravotný stav/zdravotný stav môjho dieťaťa je dobrý a umožňuje absolvovanie tréningu s fyzickou záťažou