REGISTRÁCIA DO KLUBU TJ ROVINKA

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

Vyplňte údaje o zákonnom zástupcovi. S týmito údajmi bude vytvorený účet člena, budete sa môcť prihlásiť do systému a zároveň na email budete dostávať pravidelné info z klubu TJ Rovinka.

INFORMÁCIE O ČLENOVI

Vypíšte údaje o svojom dieťati, ktorého prihlasujete do klubu TJ Rovinka. Za každého člena, treba vyplniť registráciu ešte raz.

{"id":"group","label":"Skupina \u003Ci class=\u0022fa fa-info-circle text-primary title-poradca cursor\u0022 title=\u0022<p>Vyberte si skupinu pod\u013ea ro\u010dn&iacute;ka narodenia V&aacute;&scaron;ho die\u0165a\u0165a.<\/p>\u0022\u003E\u003C\/i\u003E\n","data":[{"value":6,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EU11 2013\/2014\u003C\/span\u003E"},{"value":8,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EU13 2011\/2012\u003C\/span\u003E"},{"value":10,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EU15 2009\/2010\u003C\/span\u003E"},{"value":11,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003EU17 2008\/2007\u003C\/span\u003E"},{"value":12,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":4,"content":"\u003Cspan\u003EU6 2018\/2019\/2020\u003C\/span\u003E"},{"value":2,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":5,"content":"\u003Cspan\u003EU7 2017\u003C\/span\u003E"},{"value":3,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":6,"content":"\u003Cspan\u003EU8 2016\u003C\/span\u003E"},{"value":4,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":7,"content":"\u003Cspan\u003EU9 2015\u003C\/span\u003E"}],"selectableIds":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

INFO MLÁDEŽ: pozrieť tu
ČLENSKÝ POPLATOK: pozrieť tu
HARMONOGRAM TRÉNINGOV: pozrieť tu
KONTAKTY TRÉNERI: pozrieť tu
1. TRÉNINGOVÉ SETY OBLEČENIA/POVINNÉ: pozrieť tu
2. TRÉNINGOVÉ SETY OBLEČENIA/POVINNÉ: pozrieť tu

 

Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GDPR - pozrieť tu

Dohoda o účasti v klube TJ Rovinka - pozrieť tu

Súhlas so zverejnením fotografíí TJ Rovinka - pozrieť tu

Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti TJ Rovinka - pozrieť tu

Základné podmienky účasti dieťaťa na tréninog a zápasoch klubu:
- zdravotná spôsobilosť na vykonávanie športu - futbal
- úhrada pravidelného členského príspevku v termínoch splatnosti
- klubové oblečenie
- pravidelná účasť na tréningoch a zápasoch
- rešpektovanie stanov, smerníc, nariadení a kódexov klubu

Zánik dočasného členstva v klube
- vystúpením z klubu na základe písomného oznámenia - tjrovinkajunior@gmail.com
(uviesť meno, priezvisko dieťaťa, rok narodenia, kategória a dôvod prerušenia buď dočastné alebo odhlásenie natrvalo.)
- nezaplatením pravidelného členského príspevku
- vylúčením z klubu (najmä za opakované hrubé porušovanie disciplíny, nerešpektovanie pokynov trénera, nevhodného správania.)
- Zánikom dočastného členstva v klube nevzniká dočastnému členovi nárok na vrátenie členského príspevku. Výbor klubu ako príslušný orgán klubu môže z dôvodov osobnitného zreteľa vrátiť členský príspevok, príp. jeho časť.