ŠPORTOVÝ PLAVECKÝ KLUB POLÍCIE PEZINOK

REGISTRÁCIA ČLENA NA NOVÚ SEZÓNU 2023/2024

Údaje zákonného zástupcu

Na e-mail bude vytvorený používateľský účet a tiež budú posielané informácie zo Športového plaveckého klubu Polície Pezinok

Údaje o členovi

Vypíšte žiadané údaje o Vašom dieťati, ktorého registrujete do Športového plaveckého klubu Polície Pezinok

{"id":"group","label":"Vyberte si skupinu ","data":[{"value":57,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":6,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003ENov\u00e1 sez\u00f3na 2023\/2024\u003C\/span\u003E","children":[{"value":64,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":6,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EPrihl\u00e1\u0161ky na nov\u00fd \u0161k. rok 24\/25 (od septembra)\u003C\/span\u003E"}]}],"selectableIds":[64],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov

Prehlasujem, že nie som si vedomý žiadnych zdravotných obmedzení, ktoré by bránili hore menovanému absolvovať plavecký výcvik. (V prípade zdravotných obmedzení je nutné odovzdať lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.)

Súhlasím s podmienkami a pravidlami fungovania v ŠPKPK - pozrieť tu