ŠPORTOVÝ PLAVECKÝ KLUB POLÍCIE PEZINOK

REGISTRÁCIA PRE DOSPELÝCH

Na e-mail bude vytvorený používateľský účet a tiež budú posielané informácie zo Športového plaveckého klubu Polície Pezinok

{"id":"group","label":"Skupina ","data":[],"selectableIds":[],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Súhlasím s podmienkami o ochrane osobných údajov

Prehlasujem, že nie som si vedomý žiadnych zdravotných obmedzení, ktoré by bránili hore menovanému absolvovať plavecký výcvik.