Prihláška do Športový klub Raja

Informácie o zákonnom zástupcovi

Informácie o dieťati, resp. členovi

Súhlasím s podmienkami Športového klubu RAJA pozrieť tu

Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov pozrieť tu

Prehlasujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé vykonávať všetky pohybové činnosti bez obmedzenia pozrieť tu