Elektronický formulár pre kurzy Hangair 2024

Základné informácie o účastníkovi kurzu

Možnosť zakúpenia BENEFIT 50 - 50% zľava pre člena ŠK na vstup do Hangair (jednorázový poplatok 20€)

{"id":"group","label":"Hangair KURZY ","data":[],"selectableIds":[],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Základné informácie zákonného zástupcu
*v prípade dospelej osoby informácie účastníka kurzu

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje člena

Súhlasím:

VZP členstva v športovom klube pozrieť tu

Prehlasujem, že som si prečítal a súhlasím s dokumentom Vyhlásenie o právnej zodpovednosti

pozrieť tu plnoletý

pozrieť tu neplnoletý

Súhlasím s pravidlami Hangair kurzov pozrieť tu.

Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov pozrieť tu