REGISTRÁCIA ZA ČLENA ŠPORTOVÉHO KLUBU BALANCE NITRA 2023/2024

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

Vyplňte údaje o zákonnom zástupcovi. S týmito údajmi bude vytvorený účet člena, budete sa môcť prihlásiť do systému a zároveň na e-mail budete dostávať informácie z klubu.

INFORMÁCIE O ČLENOVI

{"id":"group","label":"Skupina \u003Ci class=\u0022fa fa-info-circle text-primary title-poradca cursor\u0022 title=\u0022<p>Vyberte si skupinu<\/p>\u0022\u003E\u003C\/i\u003E\n","data":[{"value":19,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EGymn\u00e1zium P\u00e1rovce\u003C\/span\u003E"},{"value":20,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EMestsk\u00fd k\u00fape\u013e\u003C\/span\u003E"}],"selectableIds":[17,18,19,20],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Beriem na vedomie:

Absencie/náhrady hodín plávania:
Je možné uplatniť si absencie do 30 dní, v prípade, že ospravedlnenie z neprítomnosti dieťaťa prebehlo včas (najneskôr v daný deň do 8:00 hod.) a  v rozvrhu vznikne voľné miesto. V opačnom prípade nárok na náhradu hodiny zaniká. Náhrady sa komunikujú LEN po telefonickom dohovore v čase 09:00 – 11:00 pondelok až piatok)

Beriem na vedomie

Poučenie o správaní sa registrovaného dieťaťa
(žiadame zákonných zástupcov, aby si prečítali nižšie uvedené body a poučili o nich svoje deti)
- dieťa sa musí vždy riadiť pokynmi trénera,
- dieťa nesmie bez pokynu trénera vstúpiť do bazéna
- dieťa nesmie behať pri bazéne, v okolí spŕch a wc pre nebezpečie pošmyknutia sa
- dieťa smie skákať do bazénu, len pod dohľadom trénera
- dieťa musí upozorniť trénera na zdravotné problémy (nevoľnosť, drobné poranenia a pod.)
- dieťa nesmie na bazéne ani v priestoroch verejných šatní jesť dieťa sa nesmie nevhodne správať k iným deťom (biť sa, hádzať rôzne predmety po iných deťoch...)
- dieťa nesmie poškodzovať pomôcky na plávanie, vybavenie bazéna a šatní rodič je povinný zaplatiť prípadné škody, ktoré vzniknú nevhodným konaním jeho dieťaťa na bazéne, v šatni, prípadne inom zariadení

Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov

Čestné prehlásenie     
Odoslaním registrácie prehlasujem, že podľa § zákona č. 18/2018 Z. z. - o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas „Balance plávaniu“ v Nitre fotiť a kamerovať. Získaný materiál bude spracovaný výlučne pre potreby „Balance plávania“ a nebude poskytnutý ďalšej strane.      Prehlasujem, že ja a moje dieťa sme si vedomí, že účasť na tréningu je potenciálne nebezpečná činnosť. Sme si vedomí všetkých nebezpečenstiev spojených s účasťou v tomto športe, vrátane pošmyknutia a následného pádu, kontaktu s ďalšími účastníkmi tréningu a ďalších nebezpečných podmienok spojených s výučbou plávania. O všetkých podobných nebezpečenstvách som svoje dieťa oboznámil.     
Odoslaním registrácie som si vedomý/á, že suma za výučbu plávania v aktuálnom mesiaci je fixná, platí sa v plnej výške vždy do 15. dňa v aktuálnom mesiaci     
Odoslaním registrácie sa zaväzujem, že som údaje vyplnil/a pravdivo, beriem na vedomie podmienky, ktoré si stanovil ŠK Balance