Registrácia do tanečnej školy
N DANCE COMPANY 2023/2024

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

Vyplňte údaje o zákonnom zástupcovi / rodičovi. S týmito údajmi bude vytvorený účet člena, budete sa môcť prihlásiť do systému a zároveň na email budete dostávať info z klubu N Dance Company.  V prípade plnoletého tanečníka vypíšte rovnaké údaje aj pri zákonnom zástupcovi aj pri informácii o členovi.

INFORMÁCIE O ČLENOVI

Vypíšte údaje o tanečníkovi, ktorí bude navštevovať tanečnú školu N Dance Company.



Beriem na vedomie, že spoločnosť o.z. N Dance Company si vyhradzuje právo na zmenu sumy členského poplatku.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov zákonného zástupcu i člena tanečnej školy o.z. N Dance Company - tancom k rozvoju / pozrieť tu

Súhlasím s vyhotovením video a foto záznamov za účelom propagácie kurzov a tanečnej školy, predovšetkým na sociálne siete a weby tanečnej školy

Súhlasím s podmienkami a dodržiavaním pravidiel tanečnej školy o.z. N Dance Company - tancom k rozvoju / pozrieť tu

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami o.z. N Dance Company - tancom k rozvoju / pozrieť tu