REGISTRAČNÝ FORMULÁR 2023/2024

ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI

Na zadaný e-mail bude vytvorený používateľský účet a zároveň naň budú odosielané informácie z OSA SPORT ACADEMY.
Pokiaľ sa e-mail v Paysy nachádza, systém Vás vyzve pre koho chcete vytvoriť registráciu.
Budete mať na výber už EXISTUJÚCEHO ČLENA alebo zvolíte NOVÝ ČLEN.

{"id":"group","label":"Vo\u013eba bal\u00edka ","data":[{"value":52,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003E\u010cLENSTVO BASIC - 1 DIE\u0164A V OSA ACADEMY\u003C\/span\u003E","children":[{"value":57,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EMesa\u010dne\u003C\/span\u003E"},{"value":56,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPolro\u010dne\u003C\/span\u003E"},{"value":55,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003ERo\u010dne\u003C\/span\u003E"}]},{"value":53,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003E\u010cLENSTVO FAMILY - 2 DETI V OSA ACADEMY\u003C\/span\u003E","children":[{"value":58,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EMesa\u010dne\u003C\/span\u003E"},{"value":59,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPolro\u010dne\u003C\/span\u003E"},{"value":60,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003ERo\u010dne\u003C\/span\u003E"}]},{"value":54,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003E\u010cLENSTVO TEAM - 3 DETI V OSA ACADEMY\u003C\/span\u003E","children":[{"value":61,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EMesa\u010dne\u003C\/span\u003E"},{"value":62,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EPolro\u010dne\u003C\/span\u003E"},{"value":63,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":2,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003ERo\u010dne\u003C\/span\u003E"}]}],"selectableIds":[55,56,57,58,59,60,61,62,63],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Prihláška - stiahnuť tu
Poprosíme vytlačiť prihlášku za člena, vypísať a doniesť do OSA SPORT ACADEMY

Cenník - pozrieť tu

Beriem na vedomie, že klub bude spracovávať osobné údaje podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov ako aj iných príslušných zákonov.

Zároveň beriem na vedomie, že  v súlade s § 80 ods. 1. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, budú Vaše osobné údaje (vrátane mena, priezviska, rodného čísla a ďalších údajov v zmysle § 80 Zákona o športe) poskytnuté Ministerstvu vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky pre účely registrácie do registra fyzických osôb v športe.

Odoslaním tohto registračného formulára záväzne prihlasujeme svoje dieťa za dočasného člena OSA - ŠPORTOVÁ AKADÉMIA na sezónu 2023/2024. Súhlasíme s cieľom a programom klubu a budeme rešpektovať podmienky a nariadenia klubu.

Odoslaním tohto registračného formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil/a so stanovami klubu tak, ako sú zverejnené na internetovej stránke www.osasport.sk

Beriem na vedomie, že zodpovednosť za moje dieťa preberá príslušný tréner iba počas prebiehajúceho tréningu.

Som si vedomý/á, že bez originálu riadne vyplneného registračného formulára nebude moje dieťa prijaté za dočasného člena klubu. Som si vedomý/á, že moje dieťa sa stáva dočasným členom klubu až potvrdením tejto prihlášky klubom a zaplatením vstupného členského príspevku.

Súhlasím s vyššie uvedenými prehláseniami.