Základné informácie o účastníkovi tábora

{"id":"group","label":"Skupina ","data":[],"selectableIds":[3,6,9],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Základné informácie zákonného zástupcu

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje člena

Súhlasím:

Čestne prehlasujem, že všetky vyplnené informácie sú pravdivé.

Prehlasujem, že som si prečítal/-a a súhlasím s VOP denných kempov. Pozrieť tu

Prehlasujem, že som si prečítal/-a a suhlasím s dokumentom „vyhlásenie o právnej zodpovednosti”. Pozrieť tu

Prehlasujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé vykonávať pohybové aktivity bez väčších obmedzení.

Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov. Pozrieť tu