Prihláška do klubu Handball Club Pezinok

Po úspešnom vyplnení prihlášky, prosíme doposlať kvôli registrácii do zväzu SZH na e-mail info@handballpezinok.sk
- fotokópiu rodného listu

- fotografiu dieťaťa (portrét) 

Zákonný zástupca

Na zadaný e-mail bude vytvorený používateľský účet a budú naň posielané všetky informácie z klubu Handball Club Pezinok.

Hráč / Hráčka

Vypíšte údaje o svojom dieťati.

Súhlasíte so zverejňovaním fotografií a videozáznamov zo súťaží na fb a webovej stránke klubu?

Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GDPR - pozrieť tu