Prihláška do GK Elán Prievidza

v prípade problémov s registráciou nás kontaktujte na tel. čísle +421 915 777 110
V prípade registrácie existujúceho člena je potrebné sa prihlásiť v registračnom formulári a zvoliť si jeho meno v ponuke v ľavej hornej časti.

Informácie o zákonnom zástupcovi /ďalej len "rodič"/

Informácie o záujemcovi /ďalej len „dieťa“/

Prehlásenia

Podpisom tejto Prihlášky záväzne prihlasujeme svoje dieťa do Gymnastického klubu Elán Prievidza. Budeme rešpektovať podmienky a nariadenia klubu.

Podpisom tejto Prihlášky vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s podmienkami klubu tak, ako sú zverejnené na internetovej stránke GK Elán Prievidza

Som si vedomý/á, že moje dieťa sa stáva členom klubu až po obdržaní platobných údajov zo systému Paysy a následnom zaplatení členského príspevku.

Beriem na vedomie, že zodpovednosť za moje dieťa preberá príslušný tréner iba počas prebiehajúceho tréningu, súťaží, exhibičných vystúpení a iných podujatí.

Beriem na vedomie, že klub bude spracuvávať osobné údaje podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov ako aj iných príslušných zákonov.

Zároveň beriem na vedomie, že  v súlade s § 80 ods. 1. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, budú Vaše osobné údaje (vrátane mena, priezviska, rodného čísla a ďalších údajov v zmysle § 80 Zákona o športe) poskytnuté Ministerstvu vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky pre účely registrácie do registra fyzických osôb v športe.

Súhlasím s vyššie spomenutými prehláseniami