Registrácia a žiadosť o členstvo v BelluGym

Pohyb ťa chytí za srdce...

Údaje zákonného zástupcu

Vypíšte svoje údaje. Pokiaľ sa Váš email nachádza v Paysy, systém Vás vyzve prihlásiť sa (ak ste už dostali prihlasovacie údaje na e-mail od BelluGym) a taktiež Vám vypíše meno dieťaťa. Prosím Vás prihláste existujúceho člena (kliknite na jeho meno) a nie NOVÉHO ČLENA, pretože pôjde o duplicitu.

Údaje o členovi

Vypíšte údaje o členovi, ktorého registrujete do BelluGym.

{"id":"group","label":"Skupina ","data":[{"value":81,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EREGISTROVAN\u00cd \u003C\/span\u003E"}],"selectableIds":[81],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

E-SHOP

Môžete nahliadnuť na naše produkty - pozrieť tu
Pokiaľ máte záujem o oblečenie Bellugym, môžete ich nakombinovať:

Typ oblečenia

Súhlasy

Súhlas s GDPR seba a svojho dieťaťa / pozrieť tu

Všeobecné obchodné podmienky BelluGym / pozrieť tu, prosím preštudovať

Zmluva o platbe členského príspevku / zmluvu prosím doplniť podpísať a nahrať do systému paysy k svojmu dieťatu ako dokument do 48 hodín od registrácie až po tomto úkone sa stávate oficiálnym členom BelluGym

Súhlasím s účasťou mojho dieťata na vystúpeniach a kultúrnych podujatiach, tématickych tréningoch a podujatiach v súčinnosti s občianskym združením BelluGym. 

Súhlasím so zhotovením fotodokumentácie a video dokumentácie z činností BelluGym. Súhlasím aby zhotovená fotodokumentácia a videodokumentácia bola zverejnená v rôznych médiách na propagáciu BelluGym.

Dávam súhlas občianskému združeniu BelluGym o.z. so spracovaním osobných údajov za účelom bežnej evidencie členov.

Potvrdzujem bezinfekčnosť dieťaťa pri vstupe na pohybovú akuálnu krúžkovú činnosť modernej gymnastiky, show dance, športovej prípravy.

PDF ZMLUVY

Prosim zmluvu vytlaciť a doplniť udaje platcu, datumu a podpis.  Original zmluvu o platbe členského príspevku priniest na najbižší tréning. 

Všeobecná zmluva o platbe členského

Informácia pre rodičov

V prípade neprítomnosti dieťaťa na tréningu (zo zdravotných dôvodov) je nutné dieťa odhlásiť najneskôr do 10:00 hod. v deň tréningu v aplikacii Paysy. Ak dieťa nie je ospravedlnené zo zdravotných dôvodov z tréningu, tak BelluGym pokladá, že dieťa tréning absolvovalo. Prosím o dodržiavanie.

Odhlásenie z krúžku:

Prosím uveďte meno a priezvisko dieťaťa, názov ZŠ alebo MŠ a názov poobedňajšej pohybovej aktivity prípadne čas krúžku. Informáciu so žiadosťou o oficiálne odhlásenie z krúžku zašlite na e-mail: bellugym@gmail.com s odôvodnením a prípadne lekárskym potvrdením v pripade potreby.

Kompenzácia:

BelluGym - členský príspevok je nevratný v prípade vážnych zdravotných dvôvodov, alebo inej života ohrozujúcej situácie pristupujeme k individuálnemu posúdeniu.

Členský príspevok je ponížovaný o administratívny poplatok za vedenie vo výške 50eur, ktorej suma je nevratná v prípade individuálneho posúdenia.