Registration

Data required for registration

{"id":"group","label":"Aikido seminar ","data":[{"value":27,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EAikido Seminar\u003C\/span\u003E","children":[{"value":28,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EBruno GONZALEZ\u003C\/span\u003E","children":[{"value":32,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EBruno GONZALEZ (2nd period payment)\u003C\/span\u003E"}]}]}],"selectableIds":[32],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GDPR.
I have read and agreed to the Terms and Conditions.

Zaväzujem sa počas trvania udalosti zaplatiť poplatok. Som si vedomý/á, že nezaplatený príspevok je vymáhateľným nárokom klubu.

I agree that I pay all fee during ongoing event. I understand and agree all unpaid fee is enforceable claim by organisation.

Prehlasujem, že trénujem na vlastnú zodpovednosť, poznám svoj zdravotný stav, o ktorého zmenách budem okamžite informovať svojho inštruktora a spolucvičiacich členov.

I agree I excercise on my own risk, and I am aware of my own health condition whom I will notify my coach about changes.