PRIHLÁŠKA do klubu/ kurzu

občianskeho združenia ( športového klubu) - Aikido Akadémia

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

Na zadaný e-mail bude vytvorený používateľský účet, na ktorý budú odosielané informácie z klubu Akido akadémia.
Pokiaľ ide o plnoletého člena, vypíše rovnaké údaje aj v ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI AJ V ČLENOVI.

Pokiaľ sa Vaše dieťa nachádza v Paysy v organizácii Aikido akadémia:
1. zadajte v kolonke e-mail a prihláste sa

2. po prihlásení si v hornej časti vyberte meno Vášho dieťaťa (nie nový člen)
Pokiaľ sa Vaše dieťa nachádza v Paysy a zvolíte nový člen, bude v systéme
DUPLICITNE.

ÚDAJE O ČLENOVI

Vypíšte údaje o svojom dieťati, ktorého prihlasujete do klubu Akido akadémia. Pokiaľ ste plnoletý, vypíšte údaje ešte raz.

{"id":"group","label":"Skupina ","data":[{"value":27,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EAikido Seminar\u003C\/span\u003E","children":[{"value":28,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EBruno GONZALEZ\u003C\/span\u003E","children":[{"value":31,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EBruno GONZALEZ (1st period payment) \u003C\/span\u003E"},{"value":32,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EBruno GONZALEZ (2nd period payment)\u003C\/span\u003E"}]}]},{"value":19,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EDeti (klubov\u00e9 tr\u00e9ningy)\u003C\/span\u003E","children":[{"value":20,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EMlad\u0161\u00ed \u017eiaci (6-8r), Martin, Ondrej\u003C\/span\u003E"},{"value":21,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EStar\u0161\u00ed \u017eiaci (9-12), Mikhail, Ondrej\u003C\/span\u003E"}]},{"value":14,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EDospel\u00ed (klubov\u00e9 tr\u00e9ningy)\u003C\/span\u003E","children":[{"value":15,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EDospel\u00ed (12r+), Mat\u00fa\u0161\u003C\/span\u003E"},{"value":16,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EDospel\u00ed (12r+), Mikhail, Martin\u003C\/span\u003E"},{"value":17,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003E\u0160tudenti S\u0160 a V\u0160 (12r+), Ivana \/UPJ\u0160\/ utorok)\u003C\/span\u003E"},{"value":18,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003E\u0160tudenti S\u0160 a V\u0160 (12r+), Tibor\/ UPJ\u0160\/ \u0161tvrtok\u003C\/span\u003E"}]},{"value":37,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003ET\u00e1bory a s\u00fastredenia pre deti a ml\u00e1de\u017e\u003C\/span\u003E","children":[{"value":38,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EDenn\u00fd pr\u00edmestsk\u00fd aikido t\u00e1bor v Ko\u0161iciach (deti 6-15r, v term\u00edne 8.-12. j\u00fal 2024)\u003C\/span\u003E"},{"value":39,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EMedzin\u00e1rodn\u00fd letn\u00fd aikido t\u00e1bor v NP Slovenskom raji (deti 6-15r, term\u00edn 11.-16. august 2024)\u003C\/span\u003E"},{"value":40,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EMedzin\u00e1rodn\u00fd letn\u00fd aikido t\u00e1bor v NP Slovenskom raji (ml\u00e1de\u017e nad 15r, term\u00edn 18-25. august 2024)\u003C\/span\u003E"}]}],"selectableIds":[15,16,17,18,20,21,31,32,33,34,35,36,38,39,40],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GDPR.

Sa týmto dobrovoľne prihlasujem za člena občianskeho združenia - Športový klub Akido Akadémia.

Vyhlasujem, že som bol oboznámený/á so stanovami a s vnútroným poriadkom klubu, súhlasím s nimi a budem dodržiavať v nich uvedené členské povinnosti. Som si vedomý/á, že členstvo v klube na základe slobodného rozhodnutia môžem kedykoľvek prerušiť (dočastne alebo trvalo) a takúto skutočnosť sa zaväzujem písomne oznámiť vedeniu klubu mailom: info@aikidoakademia.sk, alebo poštou na adresu klubu.

Zaväzujem sa počas trvania môjho členstva v klube platiť členské príspevky pravidelne a včas a to v súlade so schváleným vnútorným poriadkom klubu. Som si vedomý/á, že nezaplatené členské príspevky sú vymáhateľným nárokom klubu.

Prehlasujem, že trénujem na vlastnú zodpovednosť, poznám svoj zdravotný stav, o ktorého zmenách budem okamžite informovať svojho inštruktora a spolucvičiacich členov.