PRIHLÁŠKA do klubu/ kurzu

občianskeho združenia ( športového klubu) - Aikido Akadémia

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

Na zadaný e-mail bude vytvorený používateľský účet, na ktorý budú odosielané informácie z klubu Akido akadémia.
Pokiaľ ide o plnoletého člena, vypíše rovnaké údaje aj v ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI AJ V ČLENOVI.

ÚDAJE O ČLENOVI

Vypíšte údaje o svojom dieťati, ktorého prihlasujete do klubu Akido akadémia. Pokiaľ ste plnoletý, vypíšte údaje ešte raz.

{"id":"group","label":"Skupina ","data":[{"value":19,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EDeti\u003C\/span\u003E","children":[{"value":20,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EMlad\u0161\u00ed \u017eiaci (6-8r), Martin, Ondrej\u003C\/span\u003E"},{"value":21,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EStar\u0161\u00ed \u017eiaci (9-12), Mikhail, Ondrej\u003C\/span\u003E"}]},{"value":14,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EDospel\u00ed\u003C\/span\u003E","children":[{"value":15,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EDospel\u00ed (12r+), Mat\u00fa\u0161\u003C\/span\u003E"},{"value":16,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EDospel\u00ed (12r+), Mikhail, Martin\u003C\/span\u003E"},{"value":17,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003E\u0160tudenti S\u0160 a V\u0160 (12r+), Ivana \/UPJ\u0160\/ utorok)\u003C\/span\u003E"},{"value":18,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":3,"content":"\u003Cspan\u003E\u0160tudenti S\u0160 a V\u0160 (12r+), Tibor\/ UPJ\u0160\/ \u0161tvrtok\u003C\/span\u003E"}]},{"value":22,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EKurzy: Z\u00e1klady Aikido\u003C\/span\u003E","children":[{"value":25,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":0,"content":"\u003Cspan\u003EKurz: Z\u00e1klady Aikido (12r+), Mikhail\u003C\/span\u003E"},{"value":23,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":1,"content":"\u003Cspan\u003EKurz: Z\u00e1klady Aikido (6-8r), Mikhail\u003C\/span\u003E"},{"value":24,"preOpened":false,"disabled":true,"seasonId":1,"order":2,"content":"\u003Cspan\u003EKurz: Z\u00e1klady Aikido (9-12r), Mikhail\u003C\/span\u003E"}]}],"selectableIds":[15,16,17,18,20,21,23,25,24],"required":true,"fullSelectedPath":true,"selected":null}

Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GDPR.

Sa týmto dobrovoľne prihlasujem za člena občianskeho združenia - Športový klub Akido Akadémia.

Vyhlasujem, že som bol oboznámený/á so stanovami a s vnútroným poriadkom klubu, súhlasím s nimi a budem dodržiavať v nich uvedené členské povinnosti. Som si vedomý/á, že členstvo v klube na základe slobodného rozhodnutia môžem kedykoľvek prerušiť (dočastne alebo trvalo) a takúto skutočnosť sa zaväzujem písomne oznámiť vedeniu klubu mailom: info@aikidoakademia.sk, alebo poštou na adresu klubu.

Zaväzujem sa počas trvania môjho členstva v klube platiť členské príspevky pravidelne a včas a to v súlade so schváleným vnútorným poriadkom klubu. Som si vedomý/á, že nezaplatené členské príspevky sú vymáhateľným nárokom klubu.

Prehlasujem, že trénujem na vlastnú zodpovednosť, poznám svoj zdravotný stav, o ktorého zmenách budem okamžite informovať svojho inštruktora a spolucvičiacich členov.